Reiser

Årets eventyrlige sykkeltur ser i skrivende stund ut til å gå riktig bra. Det første kartet gir deg masse linker til videoer og fotoblogger fra mine opplevelser i regi av Boreal Transport. Tour Boreal har vist seg å være et herlig konsept!Før i verden...

Tidligere reiser jeg har foretatt, avtegner seg nedenfor. Det har jo blitt noen år på tur, så selv om jeg beveger meg langsomt blir strekene lange og mange mange. Jeg har ikke vært over alt, hvilket delvis skyldes min møysommelighet, men også det at jeg gjerne returnerer til steder jeg har vært tidligere. Detaljerte kart og historier finner du under JOURNEYSwww.paulsplanet.no.