16 March, 2016

Folkehøgskolene i Norge 16/17Folkehøgskolene i Norge teller totalt 80, inklusive pensjonistskoler, rubbel og bit. Gjennom 20 år har jeg besøkt mer enn 50 av disse minst en gang med mitt inspirasjonsforedrag - 30 bare dette skoleåret (flere innlegg på taggen folkehøgskoler). Jeg har hatt gleden av å følge utviklingen i elevenes modenhet, skolenes struktur og ikke minst den økte anseelsen dette skoleslaget har fått de siste årene. Nå håper og tror jeg at oppsvinget i søkermasse vil vare ved, og forplante seg til så mange skoler som mulig. Det er optimisme å spore.


Høsten

Kartet ovenfor er første utkast til høstens turne (zoom inn). Planen er å starte med å sykle opp til Nordland, og bevege meg med klokka rundt Sør-Norge. Turneen dette skoleåret gikk nemlig uventet bra (ref tilbakemeldingene i denne bloggposten) jeg sykler fra skole til skole også neste høst.
    Oversikten og ruta oppdateres etter hvert som skolene slenger seg på, da endres fargen fra oransje til rød ved bestillinger, og dato vises. De som blir sorte har sagt nei for dette skoleåret. Jeg er fullt klar over at opptegnede rute er all for lang, men det vil gå seg til etter hvert.

 Nord-Norge må vente til januar, da jeg håper å besøke dem med tog og buss, og etterslengere får sjansen igjen utover senvinteren, som i år. Planen er deretter å legge ut på en lengre reise som lenge har murret i bakhodet. Alt til sin tid.


Foredraget

I løpet av denne siste turneen utviklet foredraget seg til å involvere elevene mer og bli mer personlig, samtidig som jeg har funnet en ny balanse mellom struktur og spontanitet. Tema som mobbing, å være alene, styrking av ens personlighet, å snakke om sex, å være kritisk til media og ikke minst å være selvstendig i sine avgjørelser og holdninger har truffet blink hos ungdommen. Jeg illustrerer dette med lettfattelig grafikk og bruker frivillige fra salen for å tydligghøre budskapet. Enn videre har det slått veldig godt an å snakke rett fra levra, være åpen og ærlig og gyve på med den energien jeg føler er naturlig for meg.


Tilbakemeldningene

Hvert foredrag innledes med en oppfordring til konstruktiv kritikk. Veldig gjerne negativ. Publikum bes i etterkant gi en score på temaene nevnt ovenfor kontra reiseberetninger og eventyr. Gang på gang forteller gjennomsnittet at det er de personlige tema som er best likt. Om noe er galt, er det at de vil ha mer. Og det kan de få...


Helst doble foredrag...

... framover vil jeg sterkt anmode skolene om å ta meg to eller tre dager. Hovedforedraget har tittel "Umulig og Utrolig" og bærer i seg elementene nevnt ovenfor. Foredrag nummer to kalles fra nå av "I møte med verden." Her er det reisetips, kultur, mennesker, fotografering, Midt-Østen og utvalgte turer som er i sentrum. I tillegg kan jeg holde et tredje foredrag om foto og -media. Foredragene bør vises og prioriteres i nevnte rekkefølge.


Satser på at 2016/17 blir like fenomenalt som inneværende skoleår - og deretter er det ... "Inn I Verden"!

;o)

No comments:

Post a Comment