22 January, 2011

Pauls Planet blogger!

På tur i Korintha, med kamerarigg på fordekket.
Her er jeg, som weblog. Jeg vil skryte av reising. Framsnakke ferden fra A til B. Anbefale at den legges om C og F. Mene mitt om "reisestoffet" i media. Dele drømmer og erfaringer. Komme med varme tips og anbefalinger. Og håpe at jeg inspirerer.

La oss starte på bussen, neste gang du trer på. T-banen går også, og med litt trening klarer du det selv på vei til parkeringsplassen eller super'n på hjørnet. Ha som mål å se noen i øynene og vis dem at du er glad for at du traff dem, på den lille reisen din. Denne reisen som du foretar så ofte at du står i fare for å glemme hvor viktig den er, og overser de mange gode mulighetene den har til å gjøre deg glad.

Slik er nemlig reiser, i alle størrelser. De bringer deg ut i verden, der du lærer deg selv å kjenne i møte med andre. De reagerer på deg, og du på dem. La det skje, og start med å fange blikket deres, fortell dem noe uten å åpne munnen. Du skal se at det lykkes, og at følelsen reiser med deg lenge etter at du har kommet fram. 

No comments:

Post a Comment