26 June, 2012

Nordkapp statistisk

Ettersom mange turister ankommer med tro på at det er glansbildet de har sett i brosjyra som venter dem, føler jeg en plikt å justere litt på praktbildene jeg serverte forleden dag.

Se hvordan utsikten normalt fortoner seg, hvordan den var under mitt besøk og hvordan den sannsynligvis ser ut nå. Trykk på bildene og juster forventningene deretter. Det sies at du har knapt 1/3 sjanse for å se sola, så dermed skulle fremstillingen være nær matematisk korrekt...

før                . . .                under                . . .                etter


Lykke til!

No comments:

Post a Comment