03 February, 2011

Å Fly Forbanna!

La meg starte saklig og droppe mytene. Vi er nå enige om at klimaet endrer seg og at menneskeskapte utslipp har endret atmosfæren i en grad og på en måte som sannsynliggjør at klimaendringene er vår feil. Gode forklaringsmodeller og dedikerte oppslagsverk er lett tilgjengelige! Tundraens permafrost er som følge av dette ikke lenger permanent, men slipper langsomt løs en metanbombe, samtidig som spesielt polhavene varmes opp og fastlandsis smelter. Økt issmelting i nord gir aksellerert oppvarming av blottlagt hav, som i seg selv gir økt vannstand ved termisk ekspansjon, så øystater vil forsvinne. Gode forklaringsmodeller og dedikerte oppslagsverk er lett tilgjengelig! Naturkatastrofene har en forklaring.


Mens dette utspiller seg i aksellererende tempo, insisterer Kina på å regne utslipp per innbygger heller enn å se på landets totale mengde klimagassutslipp, mens de allierer seg med mindre U-land. USA, som nå er på annenplass i totalutslipp, er helt uenig.

Forhandlinger om vår nære framtid står altså i stampe fordi kortsiktige økonomiske interesser settes foran miljøhensyn. Politikere klarer ikke snakke sammen, men nekter å akseptere hverandres synspunkt eller endre sine egne. Norge bruker store ord og skryter av sitt regnskogprosjekt uten å legge vekt på hvor beleielig det er for oss å benytte en for oss beskjeden sum penger utenlands, heller enn å satse massivt på forskning og utvikling av alternative energikilder som de neste generasjonene kan leve med, eller i det minste sikre et minimum av matsikkerhet. Bellona er blant dem som presenterer løsninger for karbonfangst og karbonnegativitet, men vi satser ynkelig lite.

 Norge er til tross for massive protester igang med å pumpe/dampe/skrape tjære ut av sand i Canadas natur og vi sender fisk på en mer en to måners reise tur-retur Kina for å få den billig nok, samtidig som vi lar hjemlige forbrytelser som Melkøya og renseanlegget på Mongstad svinne hen uten at de ansvarlige straffes.

Har du lest alt dette tidligere, sier du? Men ettersom du bretter melkekartonger til du er blå i trynet og sykler til jobben i godvær, så synes kanskje at du fortjener et par årlige ferieturer til fjerne himmelstrøk? Da tilhører du flertallet, ser det ut til.

Klimaet endrer seg. Havet stiger. Temperaturen øker. Store ledere klarer ikke å snakke konstruktivt sammen, men rir sine økonomiske kjepphester og gjemmer seg bak prestisjeprosjekt. Norge soler seg i glansen av bidrag til regnskogen, men står helt i skyggen av land som Spania og Portugal når det gjelder lyntog og vindmøller. Hver bidige dag bringer oss nærmere katastrofen da naturens toleranse for Homo Sapiens er overskredet. For nye undersøkelser viser at endringer ikke kommer gradvis, om du da ikke kaller eksponentielle kurver for myke overganger.

Få opp øynene, forbruk mindre og stem grønt!

 
Peru og Equador er eksotiske reisemål ...
Vi er den første generasjon som overlater planeten i en fysisk verre forfatning enn da vi fikk den. Vi misbruker henne ubarmhjertig, og et økende antall av oss innser dette, mens de fleste ser ut til å vike med blikket.  Hvordan vil samfunnet og individet reagere, den dag vi forstår at fremtidens armageddon ikke vil minne om nåtidens perverterte fråtsing? Vi står i fare for å reversere jordas klima med 250 millioner år, verre enn å lande på "gå direkte i fengsel" og "rykk tilbake til start" på en gang. Spillet tar slutt, mens leken er god.

Hva har dette med reiser å gjøre? Det har en hel del med reiser å gjøre. Det har med gjenbruk av håndklær, ecoturisme og sykkelferier å gjøre. Og det har naturligvis en hel haug med flyreiser å gjøre. Det er vannvittig og absurd at flyselskapene får lov til å kaste rabattbilletter etter oss, med en vag unnskyldning om at vi kan kjøpe klimabilletter attpå, frivillig. Kjøp en kvote, og forurens som du vil, til en latterlig lav pris. Det er skamfullt, pinlig og uforståelig.

Det skal koste å ødelegge planeten vår, og hyppige lange reiser er slett ingen menneskerett. Flyprisene må opp. Helst fem ganger. Ved å fly sjeldnere, men bli lengre, vil også opplevelsen av reisen bli bedre. Inntil katastrofen er synlig for oss alle, vil prisene imidlertid ikke økes, og folk vil fortsette å fly som gale. Enkelte idealisters avholdenhet vil ha null påvirkning, så derfor flyr jeg med god samvittighet. Jo mer jeg flyr, jo tidligere kommer katastrofen og jo før kommer prisøkningen slik at vi kan unngå den.

Det ser ikke ut til at vi fortjener bedre.

Jeg er fly forbanna - også når jeg flyr!

No comments:

Post a Comment