06 February, 2012

Årets Sykkeltur

1997-98, underveis nordover...
Endelig! Endelig blir det Norge igjen! Det er fjorten år siden jeg sist syklet rundt dette landet, den gang slepende på en hjemmesveisa ståltilhenger med fire lysbilde-fremvisere, 750 glassmonterte lysbilder og to kassettspillere. Jeg turnerte den gang med multivisjonsforestillingen fra sykkelturen fra Patagonia til Alaska.
     Nå har jeg også et oppdrag. Jeg skal ikke bare gi foredrag, men også være videojournalist for et firma med ansatte over hele landet. Den tunge, tohjuls tilhengeren er forlengst skrotet til fordel for en lekker etthjuls "sykkelbob", alle Leica's fremvisere er erstattet av en MacBook Pro og ... eh ... fullt video-og redigeringsutstyr kommer i tillegg. Men det går bra, jeg tar hele den snøfrie årsdelen til hjelp - og har for en gang skyld ruta temmelig klar på forhånd.


Det føles godt å skulle rulle avgårde snart. Det må bli snart, for jeg får mye å gjøre. Forhåpentligvis er jeg igang så snart påsketrafikantene er hjemme i garasjen, da blir det min tur. Det er mye jeg har lyst å fortelle, men foreløpig kan dere kikke på ruta, og undre dere over hvorfor jeg skal stoppe minst fire dager ved hver av de røde ballongene ...


Vis Tour Boreal i et større kart

-Dersom noen er lokalkjent langs ruten jeg skisserer her, tar jeg gjerne imot ideer. Varme dusjer er også tiltak som settes svært høyt. Misjonen og gjennomføringen kommer vi tilbake til, dette er bare en indikasjon på at redigeringen av forrige prosjekt nå går mot slutten, og at jeg ikke gjør det...

:o)     yiiiiihaaaaa!