02 October, 2012

fiskeoppdrett i balanse?

Lovund - øya av gull. Det ser du, ikke sant?
Det hender du tar feil, ikke sant? At noe du har trodd på i årevis viser seg å være helt på jordet, som om du har bodd i Albania fram til 1990 og verden plutselig blir helt annerledes. Litt sånn var det å komme til Lovund. Der driver de med fiskeoppdrett (wiki).
    Jada. Jeg har allerede blogget om det (Nessedronninga), men da ble det jo ikke plass til selve oppdagelsen. Nemlig at oppdrettsfisk er sunt og miljøvennlig.
Utstyrt for desinfisert, gravende journalistikk!

Fleip eller fakta?

Mye har skjedd siden jeg var i Natur og Ungdom på åttitallet, men på enkelte områder har mitt faktanivå hengt igjen i forrige århundre (og det er mye utdatert/ensidig stoff på nettet, eks.). For er det ikke slik at oppdrettsfisk spiser mange ganger sin vekt i villfisk? Spas det ikke ut antibiotika så fort en fisk blir sjuk, eller bare for sikkerhets skyld? Ligger det ikke tjukke lag av overskuddsfôr og ekskrementer og forsumper sjøbunnen under de overfylte merdene?
    Denne "kunnskapen" gav oppdrettsfisk en bismak hos meg. Ikke via smaksløkene, men ut i fra min dårlige samvittighet over å spise noe så lite miljøvennlig. Nå vet jeg bedre.

97,5% vann
La oss starte med et par uomtvistelige fakta. Fisk står ikke oppreist, de flyter. De holder heller ikke varmen, for de har samme temperatur som vannet omkring seg. Tenk på hva det betyr. De sparer enorme energimengder sammenliknet med husdyr på land!
    Det er jo genialt. Selv kyllinger som knapt kan røre seg i trange, varme tusmørke lokaler svir av mye mer energi enn en fisk.
    Fisk må dessuten ha det bra, ellers forsøker de å rømme og skader seg på merdene. Det er derfor ikke mer enn 2,5% fisk i en merde, noe som må fortone seg som en våt drøm for de fleste kyllinger.

Frisk som en...?

Medisiner da? På Lovund har de knapt brukt ei pille siden 2007! Medisineringen er kuttet ned som følge av vaksinering og økt fiskevelferd. Det er også lusefilter på alle slakterier og brønnbåter, i tillegg til at det nå er omfattende satsing på bruk av leppefisk i merdene. For disse er lusene - som egentlig er små krepsdyr - en delikatesse. Lakseoppdrett har dessuten den fordel at generasjonene er helt atskilt, så smitte blir et mindre problem. Merdene skal faktisk stå tomme to måneder mellom hver ny generasjon.

Maria Olaisen
Rømninger er et annet problem som svir skikkelig, ettersom det truer bestandene med vill laks. Jeg spurte Maria Olaisen på Lovund om dette, og hun svarte:
    "...det er ett par år siden sist rømning (...) det er kjøpt inn en båt som har som eneste oppgave å vaske nøtene i mærene, samtidig filmes de for å oppdage små rifter som dykkere kan fikse før det blir hull."
    Det lyder i det minste som om problemet tas på alvor.

Ressursutnyttelsen

Men hva med fôret? Det er jo ekstremt konsentrert, og fisk gjør seg mye mer effektivt nytte av proteinet enn dyr på land. Hele 40% av proteinet i fôret blir til protein i fisken, mens en gris til sammenlikning utnytter skarve 13%.
    Mengden villfisk som skal til er heller ikke oppsiktsvekkende høy. Jeg tippet på minimum 10 kilo, det er det som en vill laks spiser per kilo den legger på seg. Det var helt feil, ettersom tamlaksen kun trenger 2,5 kilo vill fisk, hvorav en hel del fiskeavskjær fra annen fiskeindustri. Det er altså miljømessig langt sunnere å spise fisk fra oppdrett.
    Bortsett fra fiskemel og fiskeolje iblandes fôret også soya og korn, og totalt sett blir det utrolige 65 kilo laks ut av 100 kilo fôr. På land er det de stakkars kyllingene som kommer nærmest, med 20 kilo, dermed slår fisk knockout på landbasert kjøtt (artikkel).
Ideell plassering av merder: Et sund med masse tidevannstrøm, langt unna lakseelver. Godt for miljø og fisk.
Og det ekle laget av slam som ødelegger miljøet på havbunnen? Det var før. Nå plasseres anleggene på steder med strømforhold som gjør at havet sprer og tar opp overskytende næring.
    Bellona har noen heftige planer om hvordan dette kan settes i system og gjøres enda mer effektivt. Kanskje kan man i enda større grad bruke marine alger og tang i fôret, slik at det totale miljøregnskapet blir enda bedre.

visjonen

Nova Sea's visjon er "jakten på den perfekte balanse". Det betyr slik jeg tolker det at det skal tjenes så mye penger som mulig uten at det går ut over produktet eller miljøet. Hvis fisken ikke har det bra, så blir'e ikke penger a'n. Det ser ut til å funke.

menneskelig miljø er også viktig
Er jeg hjernevasket? Har en intelligent, vakker og velformulert kvinne kastet blår i øynene på meg? Vet du bedre? Om du gjør, ber jeg deg tale nå, eller forbli taus for alltid. Jeg skal etterhvert redigere det jeg har filmet om lakseproduksjonen som Nova Sea gjør på Lovund og er åpen for argumenter som taler oppdrettslaks imot, så mitt ferdige produkt blir og sannferdig.

Med mindre noen vektige momenter kommer på bordet, må jeg si jeg gleder meg over at bismaken jeg tidligere har følt var som blåst vekk da jeg ombord i fergen MS Lurøy satte tenna i den saftige, rosa oppdrettsfisken som ble servert i restauranten!

God Appetitt!